Fellesnaustet

Ved kaikanten på ei lita øy i Nordsjøen har vi undersøkt mulighetene for en nytolkning av det tradisjonelle naustet. Prosjektet springer ut av et behov for et større og mer egnet lokale for Kystlaget Utsira sin virksomhet, og søker å skape en ny sosial møteplass. Målet er å styrke den identitetsskapende kystkulturarven gjennom formidling av kunnskap og generasjonsmøter mellom øyas innbyggere.

 • HVA
  Forsamlingshus
 • HVOR
  Utsira
 • NÅR
  2023
 • FOR
  Kystlaget Utsira