hvem er YME

YME arkitekter ble etablert i 2021 av Rune Følstad, Elisabeth Våpenstad-Rånes, Mette Omre og Gunhild Aadahl. Vi ser urbanisme, landskap, bygg og interiør som ulike sider av samme sak. Vår bredde innenfor arkitektfaget gjør oss rustet til å utvikle helhetlige og varige prosjekter. Et helhetlig prosjekt er vakkert og gjennomført, men også utformet med omtanke for den større sammenhengen.

Hva tror vi på

Arkitektur er for oss også et humanistisk fag. Vi formgir for de som skal oppleve og bruke rommene vi er med på å skape. YME er lokalt forankret, men har et vidt blikk. Ved å delta i undervisning, forskning og samfunnsdebatt, utfordrer vi oss selv og andre til å ta verden videre.

hvordan jobber vi

YME tror på vilje og fellesskap som drivkrefter for innovasjon og kvalitet. Felles entusiasme og mål etableres gjennom en inkluderende prosess med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi har et tverrfaglig nettverk av rådgivere som vi snakker godt med.

hva gjør vi?

Prosjekter som videreutvikler eller forbedrer byveven. Prosjekter med fokus på bokvalitet. Prosjekter som gjenbruker eller transformerer eksisterende strukturer, rom og møbler. Prosjekter som øker andel grønt i byen, og får det grønne til å trives.