Charlottenlund kirke

Konkurranseforslaget til nye Charlottenlund kirke er basert på tanken om at kirken skal være et sted – ikke bare en bygning. I en ellers fragmentert situasjon, ønsket vi å definere kirken som et åpent, inkluderende område, der inne- og uterommene glir over i hverandre. Stedet defineres med et omsluttende bånd i tegl som perforeres for å slippe mennesker inn i uterommene og lyset inn i kirkebygningen. Lysspillet som dannes vil gjennom døgnet og året være i konstant bevegelse og vitne om de store dimensjonene som omslutter oss. Slik plasseres menneskene i tid og rom. Teglbåndet omkranser også hagen i prosjektet og gir et skjermet og varmt uterom. Her kan alle individer og vekster i skaperverket blomstre, og hagen fylles med insekter, bier, fugler og mennesker. Trekroner definerer hagens tak, mens det over kirkebygningen er et bølgende tak som strekker seg opp mot himmelen.

 • HVA
  Kirke
 • HVOR
  Charlottenlund, Trondheim
 • NÅR
  2023
 • FOR
  Åpen konkurranse

“Her er alle lysåpninger satt for å gi lys til rommet – ikke innsyn. Dette for å gi en beskyttet ramme rundt de kirkelige handlingene. Fokus skal være innad i rommet og opp mot himmelen.”