bytrær

  • HVA
    Bedre forhold for trær og vegetasjon
  • HVOR
    i tett by
  • NÅR
    pågående

Skjelettjord, eller rotvennlig bærelag, er et viktig virkemiddel for å få erstattet de mange døende bytrærne vi ser rundt omkring i Trondheim. Skjelettjord gjør det mulig å anlegge rotvennlige soner under harde og tette dekker som gater, plasser og fortau. Skjelettjorden er kjøresterk og egner seg derfor godt også i trafikkerte bygater hvor det er ønskelig å etablere trerekker og grønne felt i tverrsnittet. Skjelettjorden bygges opp lagvis av pukk med en størrelse mellom 90 og 120 mm. Lagene legge ut med ca. 20 – 30 cm tykkelse og komprimeres før det spyles ned vekstmedium. Rune har gjennom forskningsprosjektet ABC4soil og Trondheim Tree Trials gjort forsøk med innblanding av biokull i dette vekstmediet.